Oddział i Centrala GDAŃSK

ul. Wodnika 50
80-299 Gdańsk
tel. 58 766 82 03 do 05
tel. 696 486 803, 604 476 002
fax 58 766 82 10
e-mail: kontakt@presto.gda.pl